پالت چوبی به صورت وارداتي همراه با كالاهای لوكس با عنوان بسته بندی پالت چوبی وارد كشور مي شود. علت محبوبیت اين كالای چوبی تحمل بار درظرفيت هاي بالا مي باشد و تحمل وزني تا حدود٢٥٠٠كيلوگرم را داراست. امروزه ما در تلاشيم كه اين پالت را از چوب كبود ايراني توليد و راهي بازار كار كنيم.

پالت چوبی