پالت چوبی چیست ؟

پالت چوبی به صورت وارداتي همراه با كالاهای لوكس با عنوان بسته بندی پالت چوبی وارد كشور مي شود. علت محبوبیت پالت چوبی تحمل بار درظرفيت هاي بالا مي باشد و تحمل وزني تا حدود٢٥٠٠كيلوگرم را داراست. امروزه ما در تلاشيم كه اين پالت را از چوب كبود ايراني توليد و راهي بازار كار كنيم.

پالت چوبی چیست